PIRC.pl - Statystyki

#miedzy_wschodem_a_zachodem: aktywność #46, popularność #120
Ilość użytkownikówIlość wiadomości na minutęIlość użytkowników na kanale i w sieciIlość wiadomości na minutę na kanale i w sieci