PIRC.pl - Statystyki

#www.elektroda.pl: aktywność #2, popularność #3
Ilość użytkownikówIlość wiadomości na minutęIlość użytkowników na kanale i w sieciIlość wiadomości na minutę na kanale i w sieci