PIRC.pl - Statystyki

#oaza_wsrod_chmur: aktywność #164, popularność #164
Ilość użytkownikówIlość wiadomości na minutęIlość użytkowników na kanale i w sieciIlość wiadomości na minutę na kanale i w sieci