PIRC.pl - Statystyki

#miedzy_wschodem_a_zachodem: aktywność #160, popularność #103
Ilość użytkownikówIlość wiadomości na minutęIlość użytkowników na kanale i w sieciIlość wiadomości na minutę na kanale i w sieci