PIRC.pl - Statystyki

#miedzy_wschodem_a_zachodem: aktywność #191, popularność #191
Ilość użytkownikówIlość wiadomości na minutęIlość użytkowników na kanale i w sieciIlość wiadomości na minutę na kanale i w sieci